Individualaus namo projektiniai pasiūlymai_4
Gyvenamieji pastatai

Teritorijų planavimas

Rengiami teritorijų planavimo dokumentai. Taip pat organizuojamas detaliųjų planų keitimas techniniu projektu, arba daromi projektiniai pasiūlymai statybai, kai detaliųjų planų rengimas nėra būtinas.

Kiekvienu atveju, išnagrinėjus kliento situaciją, nustatoma, kokio lygio ir apimties dokumentai reikalingi.
Detalusis planas ar žemės sklypo pertvarkymo planas ruošiamas, kai:
- vykdomas žemės sklypų sujungimas, padalinimas, perdalinimas, ribų koregavimas;
- pagal planuojamą statinių paskirtį, numatoma arba keičiama žemės sklypų naudojimo pagrindinė paskirtis ir/ar naudojimo būdas;
- norima nustatyti ar pakeisti teritorijos naudojimo reglamento reikalavimus, tokius kaip užstatymo plotas, intensyvumas, aukštingumas ir kt..

Poilsio pastatai Pervalkoje_1
Visuomeniniai pastatai
Interjeras
Įėjimasį girininkijos patalpas Papilėje_1
Kiti projektai